ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULATCYJNY

TERAPIA

SZKOLENIA

PROJEKTY

Joomla
Kategoria:
W związku sytuacją kryzysową dotyczącą wprowadzenia stanu pandemii koronawirusa, ze względu na bezpieczeństwo osobiste naszych klientów i ich rodzin, przez najbliższe dwa tygodnie Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii zawiesza pracę terapeutyczną w bezpośrednim kontakcie.
 
Zgodnie z harmonogramem dyżurów terapeuci i psycholodzy będą prowadzić konsultacje telefoniczne bądź przy użyciu Messengera, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów. Realizacja grupowych programów dla dzieci i młodzieży tj. programu socjoterapii i FredGoesNet również zostaje zawieszona.

Równocześnie zgłaszamy naszą gotowość do świadczenia pomocy psychologicznej osobom doświadczającym lęku w związku z sytuacją kryzysową, osobom poddanym kwarantannie oraz personelowi medycznemu i innym służbom zaangażowanym w walkę o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa. Na konsultacje i sesje interwencji kryzysowej należy umówić się telefonicznie z koordynatorem Centrum, który wyznaczy termin spotkania z terapeutą bądź psychologiem oraz ustali dogodną dla klienta formę komunikacji.
Przypominamy, że konsultacje z psychologiem lub terapeutą uzależnień odbywają się w następujących godzinach:
 
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.00 - 12.00
Czwartek - 15.00 - 17.00
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Na termin konsultacji telefonicznej bądź internetowej można umówić się w godzinach 16.00 - 19.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949.
 
data publikacji: 17-03-2020 r., godz. 09:18
 
----------
Joomla
Kategoria:
W związku sytuacją kryzysową dotyczącą wprowadzenia stanu pandemii koronawirusa, ze względu na bezpieczeństwo osobiste naszych klientów i ich rodzin, przez najbliższe dwa tygodnie Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii zawiesza pracę terapeutyczną w bezpośrednim kontakcie.
 
Zgodnie z harmonogramem dyżurów terapeuci i psycholodzy będą prowadzić konsultacje telefoniczne bądź przy użyciu Messengera, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów. Realizacja grupowych programów dla dzieci i młodzieży tj. programu socjoterapii i FredGoesNet również zostaje zawieszona.

Równocześnie zgłaszamy naszą gotowość do świadczenia pomocy psychologicznej osobom doświadczającym lęku w związku z sytuacją kryzysową, osobom poddanym kwarantannie oraz personelowi medycznemu i innym służbom zaangażowanym w walkę o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa. Na konsultacje i sesje interwencji kryzysowej należy umówić się telefonicznie z koordynatorem Centrum, który wyznaczy termin spotkania z terapeutą bądź psychologiem oraz ustali dogodną dla klienta formę komunikacji.
Przypominamy, że konsultacje z psychologiem lub terapeutą uzależnień odbywają się w następujących godzinach:
 
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.00 - 12.00
Czwartek - 15.00 - 17.00
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Na termin konsultacji telefonicznej bądź internetowej można umówić się w godzinach 16.00 - 19.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949.
 
data publikacji: 17-03-2020 r., godz. 09:18
 
----------
 
 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że prowadzimy rekrutację do grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, mających charakter profilaktyki uniwersalnej. Będą one ukierunkowane na rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych chroniących przed uzależnieniem (min. budowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie, określania celów, rozwiązywania konfliktów, rozwijanie asertywności, radzenia sobie z emocjami, stresem i relacjami społecznymi).
 
Grupa będzie miała charakter otwarty, uczestniczyć w niej będą dzieci i młodzież we wczesnej fazie dorastania (w wieku 13-15 lat).
 
Prowadzone będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe dla grupy 6-15 osobowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00. Numer telefonu: 506 530 113
 
Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Bełchatowa i skierowane jest wyłącznie do mieszkańców miasta.

 

data publikacji: 04-03-2020 r., godz. 09:12
 
----------

 

 

Pragniemy poinformować, że w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii ", które finansowane jest przez Miasto Bełchatów, w BCPiT realizowany będzie program" FreD goes net".

Program profilaktyczny „FreD goes net" skierowany jest do młodych osób, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Adekwatna interwencja wobec takich osób powinna być podjęta w jak najszybszym terminie po ujawnieniu się dysfunkcjonalnego zachowania, aby nie dopuścić do jego eskalacji. „FreD goes net" uczy dostrzegania ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do tematyki substancji psychoaktywnych; wspiera motywację do zmiany zachowania. Program ten oferuje konieczne uzupełnienie dotychczasowego systemu pomocy, nie jest terapią, ułatwia kierowanie osoby do innych programów pomocowych lub terapeutycznych.

Program wczesnej interwencji „ FreD goes net" jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych trenerów i obejmują: rozmowy indywidualne, trzy spotkania grupowe (łącznie 8 godzin) dla maksymalnie 12 osób w wieku 13-19 lat oraz konsultacje dla rodziców.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00 . Numer telefonu: 572993949

Oferta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Bełchatowa.

Więcej o programie na stronie www.programfred.pl

data publikacji: 19-02-2020 r., godz. 13:32
 
----------
 
 
 
 
 
Od dnia 02.01.2020 r. Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" kontynuuje zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii ",
 
które finansowane jest przez Miasto Bełchatów.
 
Na konsultacje z psychologiem lub terapeutą uzależnień zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.00 - 12.00
Czwartek - 15.00 - 17.00
Piątek - 11.00 - 13.00

Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzi również terapię indywidualną i terapię rodzinną w wymiarze 5 godzin w tygodniu.
 
Na wizytę można umówić się telefonicznie w godzinach 16.00 - 19.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949
 
Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.
 
 
data publikacji: 09-02-2020 r., godz. 22:55
 
----------

 
 
 
 
Od dnia 04.01.2019 r. w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii kontynuowany jest projekt
"Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii - Punkt Informacyjno -Konsultacyjny",
 
który finansowany jest przez Miasto Bełchatów.
 
Na konsultacje zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.30 - 12.30
Czwartek - 15.30 - 17.30
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Zapisy przyjmowane są w godz. 15.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949
 
 Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.
data publikacji: 07-03-2019 r., godz. 14:28
 
 
----------
 
 
 
Od dnia 01.04.2019 r. w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii realizowany będzie projekt
"Terapia dla osób dotkniętych i zagrożonych problemem narkomanii",
 
który finansowany jest przez Miasto Bełchatów.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.

data publikacji: 05-03-2019 r., godz. 11:35

 ----------
 
 
 
 
Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" zaprasza
pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych
na bezpłatne szkolenie pn.„Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy indywidualnej z osobami z grupy ryzyka uzależnień".
 
Szkolenie prowadził będzie p. Damian Gurdziel - instruktor terapii uzależnień, pracownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi.
 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną.
 
Ilość miejsc ograniczona.
 
Termin: 21. 11. 2018r.
 
Projekt finansowany przez Miasto Bełchatów.
 
data publikacji: 05-10-2018 r., godz. 09:53
 
 
----------
 
 
 
W związku z dofinansowaniem przez Powiat Bełchatowski projektu "Konsultacje indywidualne i rodzinne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii" zostaje zwiększona liczba godzin przeznaczonych na konsultacje
(z 10 godzin, finansowanych przez Miasto Bełchatów w ramach projektu "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki Terapii - Punkt Informacyjno - Konsultacyjny", na 15 godzin tygodniowo).
 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 
Poniedziałek - 16.00 - 19.00
Wtorek - 15.00 - 18.00
Środa - 16.30 - 18.30
Czwartek - 15.30 - 18.30
Piątek - 10.30 - 14.30
 
Projekt realizowany będzie w dn. 13.08 - 14.12.2018 r.
 
data publikacji: 19-08-2018 r., godz. 21:33
 
 
----------
W dn. 7-9 czerwca 2018 r. miał miejsce VII Festiwal Profilaktyczny "Światło", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie i Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzone przez Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST".
 
Dzień pierwszy
Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął się recitalem Jarosława Wajka - muzyka, kompozytora, wokalisty Oddziału Zamkniętego, terapeuty uzależnień. Jego program artystyczny „JUTRO JEST... wtedy pochylisz się nad sobą" to swego rodzaju pamiętniki, zapis drogi przez „sztuczne raje", samotność, zwątpienie... opowieścią o Drodze do Domu, Rodziny, Miłości... Drodze do Drugiego Człowieka i do Boga.
W samo południe rozpoczął się przegląd przedstawień o tematyce związanej z szeroko pojętą profilaktyką. Grę młodych aktorów oceniało jury w składzie: p. Mariola Biniek i p. Ewa Mordalska.
Wyniki:
Grand Prix- Zespół z I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie
I miejsce - Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie
II miejsce - Julia Zając (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie)
III miejsce - Zespół "Bez nazwy" z SZSO nr 2 im. A. Mickiewicza w Bełchatowie
Wyróżnienie- Szkolny Teatr Profilaktyczny "Impuls" ze Szkoły Podstawowe nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

 

Dzień drugi
8 czerwca odbyła się konferencja „Depresja wśród dzieci i młodzieży". Celem konferencji było m.in. upowszechnianie wiedzy na temat depresji, jej przyczyn, skutków i dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży, a także ukazanie wpływu środków psychoaktywnych na rozwój choroby oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami diagnozowania przyczyn autoagresji u uczniów.
Konferencja była adresowana do wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, organizacji pozarządowych, pracowników ochrony zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką.

 

Dzień trzeci
Ostatni dzień festiwalu poświęcony był na szkolenia dla do pedagogów, nauczycieli, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych z rejonu miasta i powiatu nt. „ Praca z uczniem o zachowaniach autoagresywnych " oraz „Praca z uczniem nadużywającym urządzeń multimedialnych". Szkolenia prowadzone były przez pracowników Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi - p. Magdalenę Trzaskałę i p. Tomasza Kołodziejczyka.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Bełchatowskiego p. Waldemar Wyczachowski i Prezydent Miasta Bełchatowa p. Mariola Czechowska.
Partnerem w realizacji festiwalu było Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. Serdecznie dziękujemy p. Dorocie Pędziwiatr za gościnę , a pracownikom za wielką pomoc i sympatyczną współpracę.
 
 
----------
W 2017 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" otrzymało od Fundacji PGE darowiznę na adaptację pomieszczeń do zajęć grupowych i arteterapeutycznych w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii. Dzięki uzyskanym środkom zostało wyremontowane i wyposażone pomieszczenie do zajęć grupowych oraz zaplecze socjalne, na potrzeby realizacji zajęć został także zakupiony sprzęt komputerowy.
 
Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie:
 
1. Warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i pracowników instytucji pomocowych.

2. Warsztatów artetarapeutycznych dla kobiet.

3. Warsztatów kompetencji społecznych.

4. Spotkań aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 
 
----------
W dn. 23-24.10.2017 r.  oraz 06.12.2017r. w naszej siedzibie odbyło się bezpłatne szkolenie pn. "Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym" organizowane przez Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia "Monar" w Łodzi, dofinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Uczestniczyli w nim pedagodzy, psychologowie, nauczyciele oraz pracownicy PCPR w Bełchatowie.
 
 
----------
W dniach 22-26.09.2017r. nauczyciele naszej Szkoły Podstawowej nr 1 brali udział w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej" rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadzone były przez p. Tomasza Kołodziejczyka, który jest współautorem programu.
W czasie dwóch pierwszych dni szkolenia uczestnicy poznali ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej" oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami. Zajęcia w te dni były też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć).
Trzeciego i czwartego dnia uczestnicy warsztatu parami prowadzili zajęcia z uczniami w klasach według opracowanych scenariuszy programu „SI". Obserwatorami zajęć byli wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia. Następnie odbyły się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.
Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.
 

Współorganizator szkolenia: Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST"

Partner: Miejskie Centrum Kultury

 

----------

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Bełchatowie i Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii zapraszają na konferencję „Rodzina w systemie profilaktyki”, która odbędzie się w dn. 25.V. 2017 roku o godz.12.00 w sali koncertowej MCK PGE Giganty Mocy.


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat roli rodziny w systemie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień oraz form współpracy z rodziną na różnych poziomach profilaktyki.


Konferencja jest adresowana do przedstawicieli szkół i placówek, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek, które w ramach swojej działalności realizują zadania związane z funkcjonowaniem współczesnej rodziny.


Dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu poprzez dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, wynikami badań, stosowanymi metodami i formami działań, a także problemami i potrzebami wynikającymi z Państwa doświadczeń w realizacji zadań profilaktycznych, pomocowych i zadań z zakresu wsparcia społecznego.


Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Patronat: Prezydent Miasta Bełchatowa, Starosta Powiatu Bełchatowskiego.

Partner: MCK PGE Giganty Mocy

Joomla
Kategoria:

Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii to instytucja, w której docelowo realizowana będzie oferta specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i profilaktycznej, w szczególności:

 • terapia indywidualna i grupowa dla osób z problemem narkotyków i „dopalaczy”
 • wsparcie dla rodzin osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych,
 • socjoterapia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka uzależnień,
 • edukacja dotycząca problemów uzależnień,
 • profilaktyka I- i II-rzędowa uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • wsparcie w podjęciu leczenia w placówkach stacjonarnych oraz postrehabilitacja po zakończonym leczeniu,
 • wsparcie dla osób i instytucji stykających się z problemem uzależnienia od narkotyków w formie szkoleń, konsultacji oraz innych działań informacyjno-edukacyjnych.

 

 

Joomla
Kategoria:

Punkt informacyjno - konsultacujny Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii współfinansowany jest przez Miasto Bełchatów. W związku z tym, iż oferta większości instytucji i organizacji, zajmujących się problemem uzależnień w naszym mieście, adresowana jest do osób dorosłych,  Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii w swojej ofercie uwzględnia przede wszystkim wsparcie dla dzieci i młodzieży.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej    i terapeutycznej w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem od narkotyków i tzw. „dopalaczy”, trudności wychowawczych i kryzysów życiowych.  

 

Oferta  Centrum obejmuje:

 • diagnozowanie problemu w skali indywidualnej i w środowisku lokalnym,
 • wsparcie dla osób z problemem narkotyków i innych uzależnień, w tym motywowanie do podjęcia leczenia lub skorzystania z innych dostępnych form pomocy,
 • udzielanie informacji o placówkach terapeutycznych i pomocowych,
 • pomoc osobom, które ukończyły leczenie i wspieranie ich w utrzymaniu abstynencji,
 • wspieranie osób w kryzysie i przeżywających poważne trudności życiowe,
 • wspieranie rodzin osób uzależnionych oraz rodziców, których dzieci podejmują zachowania ryzykowne, w szczególności sięgają po „dopalacze” i inne substancje psychoaktywne,
 • podnoszenie świadomości mieszkańców miasta na temat uzależnień,
 • profilaktykę uzależnień oraz wspieranie szkół, placówek i instytucji w rozwiązywaniu problemu uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych (hazard, Internet), współwystępujących często z uzależnieniami chemicznymi.

 

Projekt realizowany jest w formie dyżurów terapeutów i psychologów, którzy udzielają nieodpłatnych konsultacji osobom zainteresowanym uzyskaniem informacji lub wsparcia. Konsultacje udzielane są osobiście w siedzibie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii  przy ul. Energetyków 10 oraz telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

Punkt informacyjno – konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.30 - 12.30
Czwartek - 15.30 - 17.30
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Telefon zaufania nr 572 993 949 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00
 
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.

 

Joomla
Kategoria:

Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii

ul. Energetyków 10

97-400 Bełchatów

tel. 572 993 949

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.