ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

O nas

Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii to instytucja, w której docelowo realizowana będzie oferta specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i profilaktycznej, w szczególności:

  • terapia indywidualna i grupowa dla osób z problemem narkotyków i „dopalaczy”
  • wsparcie dla rodzin osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych,
  • socjoterapia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka uzależnień,
  • edukacja dotycząca problemów uzależnień,
  • profilaktyka I- i II-rzędowa uzależnienia od środków psychoaktywnych,
  • wsparcie w podjęciu leczenia w placówkach stacjonarnych oraz postrehabilitacja po zakończonym leczeniu,
  • wsparcie dla osób i instytucji stykających się z problemem uzależnienia od narkotyków w formie szkoleń, konsultacji oraz innych działań informacyjno-edukacyjnych.