ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" informuje, że prowadzimy rekrutację do grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, mających charakter profilaktyki uniwersalnej, które prowadzone będą w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii od września.

Będą one ukierunkowane na rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych chroniących przed uzależnieniem (min. budowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie, określania celów, rozwiązywania konfliktów, rozwijanie asertywności, radzenia sobie z emocjami, stresem i relacjami społecznymi). Grupa będzie miała charakter otwarty, uczestniczyć w niej będą dzieci i młodzież we wczesnej fazie dorastania (w wieku 11-15 lat).
 
Prowadzone będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00 (p. Ewelina Jakubczyk - 506530113).
 
Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Bełchatowa i skierowane jest wyłącznie do mieszkańców miasta.
 
 
----------
 
 
Pragniemy poinformować, że w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. " Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii ", które finansowane jest przez Miasto Bełchatów, w BCPiT od września realizowany będzie program" FreD goes net".
 
Program profilaktyczny „FreD goes net" skierowany jest do młodych osób, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Adekwatna interwencja wobec takich osób powinna być podjęta w jak najszybszym terminie po ujawnieniu się dysfunkcjonalnego zachowania, aby nie dopuścić do jego eskalacji. „FreD goes net" uczy dostrzegania ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do tematyki substancji psychoaktywnych; wspiera motywację do zmiany zachowania. Program ten oferuje konieczne uzupełnienie dotychczasowego systemu pomocy, nie jest terapią, ułatwia kierowanie osoby do innych programów pomocowych lub terapeutycznych.
 
Program wczesnej interwencji „ FreD goes net" jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego.
 
Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych trenerów i obejmują: rozmowy indywidualne, trzy spotkania grupowe (łącznie 8 godzin) dla maksymalnie 12 osób w wieku 13-19 lat oraz konsultacje dla rodziców.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00 . Numer telefonu: 572993949
 
Oferta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Bełchatowa.
 
Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie www.programfred.pl
 
----------


 
Od dnia 04.01.2021 r. Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" kontynuuje zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. " Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii ",które finansowane jest przez Miasto Bełchatów.
 
Na konsultacje z psychologiem lub terapeutą uzależnień zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.00 - 12.00
Czwartek - 15.00 - 17.00
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzi również terapię indywidualną i terapię rodzinną w wymiarze 5 godzin w tygodniu.
 
Na wizytę można umówić się telefonicznie w godzinach 16.00 - 19.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949
 
Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.
 
----------